Taalstoornissen

De onderstaande filmpjes illustreren een aantal van de taalstoornissen die worden besproken in de Toolkit Taalstoornissen. Ze helpen je de stoornissen in een context te kunnen plaatsen. Je kunt de toolkit dus raadplegen voor meer achtergrondinformatie bij de filmpjes!

Wat is een taalstoornis?

Het concept dyslexie: bestaat het of is het eerder een leesprobleem?

Passend onderwijs voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

Een taalstoornis door hersenbeschadiging: Broca's afasie

Een taalstoornis door hersenbeschadiging: Wernickes afasie

Een ongewoon taalvermogen: het Williams Syndroom

Het Savantsyndroom: Christopher Taylor spreekt zo'n 20 talen!

Links