De medische bijsluiter versimpelen: kan dat wel en hoe dan?

 

Kan je een moeilijke tekst versimpelen zonder dat dit ten koste gaat van de inhoud? In Utrecht houden Neerlandici zich bezig met de complexiteit van verschillende tekstsoorten, zoals de geneesmiddelenbijsluiter. In deze kennisclip laten experts je zien hoe bijsluiters kunnen verschillen in complexiteit. Dit doen ze aan de hand van een speciale tool die in Utrecht is ontwikkeld voor het analyseren van teksten. In taal- en communicatieonderzoek kunnen moderne technologische toepassingen je namelijk helpen te achterhalen welke stijlkenmerken een tekst meer of minder begrijpelijk maken. Dit onderzoek is ook maatschappelijk relevant: stijladviezen helpen redacteurs bij het gebruiksvriendelijker maken van informatie, bijvoorbeeld voor patiënten.