Wat is goede taal en wie bepaalt dat?

 

Wat is goed Nederlands en wie bepaalt dat? In deze kennisclip laten Neerlandici je zien dat regels die van bovenaf worden opgelegd, bijvoorbeeld door de Van Dale of de docent Nederlands, lang niet altijd een goede weerspiegeling zijn van de taalwerkelijkheid. Het idee van 'goed Nederlands' verandert voortdurend naarmate de context of het tekstgenre verschuift. Taalgebruikers kunnen zich aan officiële taalregels onttrekken of de taalnorm mee sturen, en dat zie je bijvoorbeeld in jongerentaal of in creatieve teksten van rappers of toneelschrijvers. Daarom onderzoeken Neerlandici niet wat goed Nederlands is, maar hoe taalgebruikers de Nederlandse taal inzetten - in heden en verleden, en in zowel gesproken taal als literatuur en liedkunst. 

 

 

Lees op Profielwerkstuk Taalkunde meer over sociale taalvariatie