College Taalkunde

Variatie en verandering van geslachtsmarkering in Noord-Brabantse dialecten

Dit driedelige college gaat over mijn (lees: Kristel Doreleijers, het gezicht achter Profielwerkstuk Taalkunde) promotieonderzoek naar dialectvariatie en -verandering. Het college gaat over één specifieke casus die ook in mijn promotieonderzoek centraal staat, namelijk geslachtsmarkering in Noord-Brabantse dialecten. Je kunt het college gebruiken voor een profielwerkstuk over dialect en/of taalvariatie en -verandering!

 

Je kunt hier meer lezen over mijn promotieonderzoek.

 

De eerste video is een inleiding bij het college.

 

In dit eerste deel gaan we in op dialectverlies: hoe staat het ervoor met dialect?

 

In dit tweede deel verdiepen we ons in hyperdialect: hoe stabiel is het Brabantse systeem voor woordgeslacht?

 

Het derde deel gaat over de sociale functie van het 'nieuwe dialect'. 

 

Welke drie dingen moet je nu in elk geval onthouden?