Taalverwerving

 

Er zitten veel meer interessante en verrassende aspecten aan taal dan je in eerste instantie zou vermoeden. Daarom is er in zekere zin behoorlijke diversiteit onder taalkundigen. Sommigen zijn meer geboeid door de structuur van talen, terwijl anderen zich juist hebben gespecialiseerd in de relatie tussen taal en onze hersenen, in meertaligheid als fenomeen in de samenleving, in het taalonderwijs of in de sociale kant van taal. Toch is er ook eenheid binnen het vakgebied. Iedere taalkundige is vóór of tijdens zijn loopbaan wel ooit uitgedaagd om na te denken over een cruciaal aspect van taal: de verwerving ervan. 

 

We spreken allemaal Nederlands. Maar wat gebeurt er precies als we Nederlands leren? Hoe verwerven we al die klanken, woorden, zinsstructuren en de betekenissen die ermee samenhangen? Waarom spreken mensen een taal en doen dieren dit niet? Eigenlijk is de taalwetenschap een verzameling van samenhangende disciplines, die voor een goed begrip van taal (in brede zin) verenigd moeten worden. Zo is het taalverwervingsvraagstuk niet alleen relevant voor het vak Nederlands, maar bijvoorbeeld ook voor het vak biologie. 

 

Wetenschappers bestuderen namelijk niet alleen de taal die mensen werkelijk produceren, maar ook de 'interne' taal: hoe zit taal als systeem precies in elkaar? Waar zit het taalsysteem in onze hersenen? Hoe verwerven we dit systeem en hoe gebruiken we het dagelijks? Waarin wijkt het taalsysteem af van andere cognitieve en communicatieve systemen? Hoe kunnen we meerdere talen naast elkaar leren en gebruiken? En hoe verloopt taalverwerving bij mensen met een 'verstoord' taalvermogen, bijvoorbeeld door een hersenbeschadiging?

 

Doordat er zoveel vraagstukken verbonden zijn aan het thema taalverwerving, wordt het thema hier opgedeeld in drie subthema's: eerstetaalverwerving (of: moedertaalverwerving), tweedetaalverwerving en taalstoornissen. Voor ieder subthema staat in de menubalk hierboven een aparte pagina weergegeven waarnaar je kunt doorklikken. Door de filmpjes en de links op deze pagina's te bekijken, kun je ontdekken welk subthema het beste aansluit bij jouw interesses! Voor meer inhoudelijke verdieping én inspiratie voor jouw profielwerkstuk kun je bovendien (één van) de Toolkits Taalverwerving downloaden!