Hoe kunnen we het beste omgaan met meertaligheid?

 

Hoe kunnen we het beste omgaan met meertaligheid? In deze kennisclip zie je hoe talige diversiteit en identiteit met elkaar verbonden zijn. Situaties waarin twee of meer talen naast elkaar bestaan, staan hierbij centraal. Twee talen kunnen naast elkaar bestaan in de samenleving, maar ook binnen een individu dat meerdere talen beheerst. In het eerste deel van deze kennisclip gaat het vooral over het Nederlands en over hoe daarin 'elementen van buiten' een rol kunnen spelen, in samenhang met identiteit. Het tweede deel van de kennisclip laat zien dat meertaligheid op verschillende manieren benut kan worden, bijvoorbeeld in het onderwijs. Je maakt kennis met het concept 'luistertaal' en je ontdekt dat betekenisvolle communicatie ook mogelijk is wanneer je elkaars taal niet spreekt, maar wel begrijpt. 

 

 

Lees op Profielwerkstuk Taalkunde meer over meertaligheid