Ontdek wat jou interesseert.

 

Je kunt taal op veel verschillende manieren bestuderen. Taal is namelijk meer dan wat je terug kunt vinden in de Van Dale of in het Groene Boekje. Je hebt niet alleen losse woorden opgeslagen in je brein, maar ook de betekenis van deze woorden. Ook weet je hoe je woorden en zinnen kunt bouwen met behulp van allerlei losse taalelementen. Met die bouwstenen kun je een oneindig aantal uitingen produceren! Vervolgens heb je wel een spraakkanaal nodig om die uitingen ook daadwerkelijk een geluid te geven. Daarbij weet je meestal heel goed wanneer je bepaalde dingen kan of moet zeggen, door gebruik te maken van de context. Wanneer je al deze processen bij elkaar optelt, kom je tot de conclusie dat taal eigenlijk een heel complex systeem is, dat bestaat uit meerdere deelsystemen en waarbij veel verschillende vraagstukken een rol spelen.

 

Profielwerkstuk Taalkunde heeft zeven thema's voor jou geselecteerd waarin meerdere perspectieven op ons taalsysteem aan bod komen: meertaligheid, dialect, sociale taalvariatie, taalverwerving, taal in contact, naamkunde en woorden (neologismen). Het thema taalverwerving is bovendien onderverdeeld in drie subthema's: eerstetaalverwerving (of: moedertaalverwerving), tweedetaalverwerving en taalstoornissen. Klik op één van de pagina's hierboven om meer te weten te komen! 

 

Wanneer je geïnteresseerd bent in een toegankelijk overzicht van de manieren waarop je allemaal naar taal kunt kijken, is het boekje Taal (2016) van Sterre Leufkens het lezen waard! Daarin kijk je als lezer naar taal met de blik van onder andere een kind, een dier, een hersendeskundige, een socioloog en een politieman. Door het innemen van een ander perspectief krijg je meer inzicht in wat taal is én wat je er allemaal mee kunt doen. 

Ook de Atlas van de Nederlandse taal (editie Nederland, 2017) biedt veel begrijpelijke en aanvullende informatie over de thema's die op deze website aan bod komen.