Over ons

Wie zijn wij?

Profielwerkstuk Taalkunde is een digitaal kennisplatform voor middelbare scholieren die een profielwerkstuk willen schrijven over een taalkundig onderwerp. Met behulp van de informatie op deze website en downloadbare toolkits kunnen zij proeven aan de academische studie naar ‘taal’ in brede zin. De toolkits sluiten nauw aan bij recent wetenschappelijk onderzoek en zijn als het ware ‘gereedschapskisten’ vol met toegankelijke ideeën, tips and tricks en voorbeelden rondom specifieke taalkundige thema’s. De samenwerking met wetenschappers van verschillende universiteiten in Nederland maakt Profielwerkstuk Taalkunde bovendien een unieke en broodnodige schakel tussen wetenschap, maatschappij en onderwijs en tussen onderzoekers, docenten en leerlingen. Ook voor het maken van andere taalwerkstukken of voor het bespreken van taalwetenschappelijke thema’s in de klas is de website een handig hulpmiddel! 

Wat willen wij?

Profielwerktuk Taalkunde wil de kloof tussen taalonderwijs en taalwetenschap overbruggen. In de loop der jaren heeft het schoolvak Nederlands zich ontwikkeld tot een echt ‘vaardigheidsvak’ dat zich het best laat omschrijven in deelvaardigheden als lees-, schrijf-, spreek-, spelling- en grammaticavaardigheid. De nadruk ligt voor het overgrote deel op leesvaardigheid, vooral op een vorm die gericht is op het halen van het eindexamen. De inhoud van het vak is daardoor naar de achtergrond verdwenen. En dat terwijl ‘taal’ op zichzelf een wetenschappelijke discipline is! Daardoor is het problematisch wat het profiel van een Neerlandicus vandaag de dag precies is. Waarom is het interessant om een taal te (be)studeren? Waar ben je als Neerlandicus of taalkundige écht goed in? Vakinhoud én vaardigheden zijn voor het beantwoorden van die vragen beide relevant! 

 

Profielwerkstuk Taalkunde denkt mee over manieren waarop taalkunde in de klas populairder gemaakt kan worden. Het zoekt daarmee aansluiting bij huidige initiatieven rondom het ontwikkelen van een nieuwe visie op het curriculum van het schoolvak Nederlands. Binnen het huidige curriculum in het middelbaar onderwijs blijkt geen tot zeer weinig ruimte te zijn voor het bespreken van taalkundige onderwerpen. Ongetwijfeld ondanks de goede wil van docenten. Toch ontvangen onderzoekers aan de universiteit regelmatig mailtjes van scholieren die hun profielwerkstuk willen laten aansluiten bij een taalwetenschappelijk thema. Dit profielwerkstuk valt buiten de reguliere lesstof van ieder schoolvak en is aanzienlijk in omvang (80 uur). 'Eén plus één is twee', dus. Het profielwerkstuk biedt leerlingen dé mogelijkheid om iets met taalkunde te doen, zonder docenten te belasten met het structureel integreren van taalkunde in hun lessen. Profielwerkstuk Taalkunde wil het 'gat' aan kennis over taalkundige thema's dichten en de inhoud van het schoolvak Nederlands weer centraal stellen! 

 

Profielwerkstuk Taalkunde wordt beheerd en ontwikkeld door Kristel Doreleijers (Tilburg University en het Meertens Instituut), in samenwerking met vooraanstaande wetenschappers uit heel het land!

Mijn naam is Kristel Doreleijers, ik ben 30 jaar en afkomstig uit Eindhoven. Ik heb aan de Universiteit Utrecht de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur (cum laude), de master Neerlandistiek (cum laude) en de master Meertaligheid en Taalverwerving (cum laude) afgerond. Momenteel werk ik als promovenda (PhD) bij de Universiteit van Tilburg en het Meertens Instituut in Amsterdam. Mijn specialisatie ligt op het gebied van de taalkunde, met name op het grensvlak van de theoretische taalkunde (de structuur van taal) en de sociolinguïstiek (de sociale kant van taal). Ik vind het belangrijk dat wetenschappelijke inzichten ook een breder publiek bereiken. Kennis van de universiteit moet beschikbaar worden gemaakt voor de praktijk. Profielwerkstuk Taalkunde zie ik als een virtuele ontmoetingsplek waarop verschillende partijen elkaar kunnen vinden. Het onderwijs is niet alleen een goede afspiegeling van onze huidige en toekomstige maatschappij. Ook de toekomst van het vak ligt hier. Daarom vind ik het belangrijk dat kennisuitwisseling, zowel bottom-up als top-down, wordt gefaciliteerd.

Meer taalkunde in het onderwijs is het doel. Liefde voor het vak is de drijfveer. Voor vragen, opmerkingen of suggesties kun je altijd contact opnemen. Doe dit door een mailtje te sturen naar profielwerkstuktaalkunde@gmail.com of door het contactformulier op deze website in te vullen!