Wat wij nastreven

 

Profielwerkstuk Taalkunde wil niet alleen faciliteren, maar streeft ook persoonlijke ontplooiing en individuele kennis- en vaardighedenontwikkeling van leerlingen na. Daarom hebben wij onze leeromgeving ingericht vanuit vier concrete leerdoelen. 

 

  • Na het bestuderen van de toolkits heeft de leerling inzicht ontwikkeld in grote taalwetenschappelijke thema's: meertaligheid, dialect, sociale taalvariatie, taalverwerving, taal in contact, naamkunde en woorden (neologismen). Hierdoor kan de leerling een meer taalbeschouwelijk perspectief innemen en dit perspectief verantwoorden in het profielwerkstuk en de profielwerkstukpresentatie.  
  • Bij het doornemen van de tools wordt de leerling aangespoord om buiten de kaders van het vak Nederlands te denken. De leerling legt al in de oriëntatiefase voor het profielwerkstuk verbanden met andere schoolvakken (interdisciplinariteit), vergelijkt de verschillende taalwetenschappelijke thema's met elkaar en stelt met behulp van de toolkits zelfstandig een onderzoeksplan op waarin het gekozen onderwerp vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken.
  • Tijdens het eigen onderzoek selecteert de leerling wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksmethoden/-materialen uit de toolkits en past deze vervolgens toe/gebruikt deze in een relatief nieuw vakgebied: de taalkunde. 
  • De leerling kan na het doornemen van de informatie op de website en in de toolkits een onderscheid maken tussen een descriptief (beschrijvend) perspectief op taal en het prescriptieve/normatieve (voorschrijvende) perspectief dat binnen het schoolvak Nederlands centraal staat. De leerling kan het belang van taalwetenschappelijke thema's onderbouwen aan de hand van zijn of haar profielwerkstuk en anderen tijdens de profielwerkstukpresentatie overtuigen van het nut van taalkunde binnen het Nederlandse onderwijssysteem.