Wij zijn er ook voor docenten

 

Ook voor docenten kan Profielwerkstuk Taalkunde in een behoefte voorzien. De thema's die wij op de website presenteren, kunnen aanknopingspunten zijn voor het bespreken van taalkundige vraagstukken binnen het klaslokaal. Dit hoeft niet altijd in isolatie te gebeuren. Door taalkundige thema's aan andere deelvaardigheden te koppelen, kunnen leerlingen tegelijkertijd kennis vergaren over taalwetenschappelijk onderzoek én werken aan taalbeschouwing of lees-, spreek- en schrijfvaardigheid. Bovendien kunnen mogelijke vooroordelen rondom talige onderwerpen worden weggenomen door ze bespreekbaar te maken. Kunnen ouders met een migratieachtergrond echt beter in het Nederlands tegen hun kinderen praten dan in hun moedertaal? En verdienen mensen die dialect spreken daadwerkelijk minder? Profielwerkstuk Taalkunde staat voor verantwoorde popularisering en didactisering. Daarbij kunnen wetenschappelijke nuances soms verloren gaan, maar blijft de integriteit ten opzichte van de discipline altijd behouden. 

 

Profielwerkstuk Taalkunde bij jou in de klas? Dat kan! Ga naar de pagina gastlessen voor meer informatie.