Onze wetenschappers

Dr. Sible Andringa (Toolkit Meertaligheid)

Prof. Dr. Jos Swanenberg (Toolkit Dialect)

Dr. Jacomine Nortier (Toolkit Sociale taalvariatie)

Dr. Brigitta Keij (Toolkit Eerstetaalverwerving)

Prof. Dr. Folkert Kuiken (Toolkit Tweedetaalverwerving)

Prof. Dr. Jeannette Schaeffer (Toolkit Taalstoornissen)

Dr. Sterre Leufkens (Toolkit Taal in contact)

Foto van Josefien Witzke

 

 

 

Dr. ir. Gerrit Bloothooft (Toolkit Naamkunde)

Vivien Waszink (Toolkit Neologismen)