Kan je door het bestuderen van literatuur de samenleving beter begrijpen?

 

Kan je door het bestuderen van literatuur de samenleving beter begrijpen? In deze kennisclip laten onderzoekers je zien dat de samenleving op allerlei manieren doorwerkt in literatuur. Juist daarom is literatuur zo'n interessant onderzoeksobject: literatuur is niet alleen een spiegel op de samenleving, die sociale verhoudingen reflecteert, maar ook een platform waarop allerlei debatten worden uitgevochten. Literatuuronderzoek leert ons bijvoorbeeld patronen te ontdekken in de diversiteit van romanpersonages, en die te vergelijken met patronen in de samenleving. Tegenwoordig kan literatuuronderzoek ook met behulp van de computer worden gedaan. Digitale toepassingen, zoals crowdsourcing en text mining, maken het mogelijk om op een grotere, vergelijkende schaal te werken en uitspraken te doen over meerdere romans. 

 

 

Heeft deze kennisclip jouw nieuwsgierigheid naar de Nederlandse literatuur aangewakkerd en wil je ideeën opdoen voor een profielwerkstuk op dit gebied? Neem dan eens een kijkje bij LitLab.